نمایندگان تسلا

 آدرس دفتر کاشان: کاشان-خیابان امیر کبیر کوچه شهید فرج الله طاهری

  • آدرس تلگرام و واتساپ: @teslaups

 

آدرس دفتر آذربایجان غربی: آذربایجان غربی -ارومیه خیابان سپاه۱

  • آدرس تلگرام و واتساپ: @teslaups

 

 آدرس دفتر گرگان : گرگان-خیابان سیدین جنب سیدین نهم

  • آدرس تلگرام و واتساپ: @teslaups

 

 آدرس دفتر همدان: همدان -بلوار شاهد خیابان سیلو

  • آدرس تلگرام و واتساپ: @teslaups

 

آدرس دفتر خوزستان : اهواز _خیابان کیان آباد

  • آدرس تلگرام و واتساپ: @teslaups

 

آدرس دفتر اصفهان : اصفهان خیابان عاشق اصفهانی

  • آدرس تلگرام و واتساپ @teslaups